Čeká nás zásadní změna v systému vytápění veřejných budov. Je náš stát připraven na novou legislativu EU?

Vytápění
Čeká nás zásadní změna v systému vytápění veřejných budov. Je náš stát připraven na novou legislativu EU?

Od 1. 1. 2016 začalo platit nové ustanovení o energetické náročnosti budov dané směrnicí EU 2010/31, která byla přijata všemi členskými státy a platí od července roku 2010.

V této směrnici je vymezeno celkem 5 různých etap snižování energetické náročnosti budov, které vycházejí ze strategie snižování emisí skleníkových plynů mezi lety 1990 – 2010 o 20% a zároveň dosažení spotřeby 20% celkové energie budov z obnovitelných zdrojů. Začátkem ledna jsme se tak dostali do první etapy tohoto projektu, kdy existuje pro členské státy povinnost stavět všechny veřejné budovy s plochou nad 1500 m2 ve standardu budovy s téměř nulovou spotřebou. Jak je na tento standard naše země připravena, jaké jsou další etapy a možná řešení, na to vše se podíváme v následujícím článku.

Téměř nulové spotřeba energie

První etapa odstartovala dlouhodobě připravovaný projekt snižování energetické náročnosti budov do roku 2020, od kterého již bude možné stavět pouze budovy s téměř nulovou spotřebou. Princip téměř nulové spotřeby souvisí s tzv. součinitelem prostupu tepla a velmi zjednodušeně jej lze popsat, jako požadavek na konstrukční prvky stavby (opláštění budovy, tepelná obálka, stěny, dveře), který stanoví limit, kolik tepla jimi může prostupovat, neboli jaké jsou maximální přípustné tepelné ztráty. Tento standard je uváděn jako tříbodový interval přičemž horní hranice označuje požadované hodnoty, střední hodnota doporučené a konečně třetím bodem je cílová hodnota. Cílová hodnoty odpovídají přibližně hodnotám dnešních pasivních staveb.

Krom požadavků na konstrukční prvky se součinitel prostupu tepla týká hodnot primárních energetických potřeb a energetické produkce budovy a jejího okolí. Pokud to opět zestručníme a nebudeme vám tu vypisovat množství tabulek a vzorců, jak toto stanovit, vychází nám, že každá taková budova musí alespoň z části využívat konstrukční prvky pasivních domů a část její spotřeby musí být kryta z obnovitelných zdrojů, což se týká hlavně systémů vytápění a ochlazování budov. Přesto, že se tento požadavek může zdát náročným, již dnes se v ČR část veřejných budov takto staví.

Čeká nás zásadní změna v systému vytápění veřejných budov. Je náš stát připraven na novou legislativu EU?

Etapy přechodu budov na téměř nulovou spotřebu

Směrnice 2010/31 stanovuje přesný harmonogram přechodu staveb na standard téměř nulové spotřeby a to v následujících etapách, kdy se ve standardu budovy s téměř nulovou spotřebou budou muset stavět:

  • od 1. 1. 2016 veřejné budovy s plochou větší než 1500 m2
  • od 1. 1. 2017 veřejné budovy s plochou větší než 350 m2
  • od 1. 1. 2018 veřejné budovy s plochou větší menší než 350 m2
  • od 1. 1. 2018 ostatní budovy s plochou větší než 1500 m2
  • od 1. 1. 2019 ostatní budovy s plochou menší než 350 m2
  • od 1. 1. 2020 všechny nové budovy!

Jak vidíme, tak již za tři roky nás čeká asi nejvíce patrná změna, která už se bude týkat i nových projektů rodinných domů. V tomto ovšem může nastat několik problémů, zejména v případě použití tzv. teplotních obálek, které známe z konstrukcí pasivních domů. Existují totiž názory odborné veřejnosti, které použití těchto obálek zejména v kombinaci s rekuperačním větráním, což je u těchto obálek nutností, nedoporučují a hovoří o špatném vlivu na klima celého domu uvnitř. Jak toto ovšem řešit, když jsou požadavky na energetickou náročnost budov od roku 2019 stanoveny přísněji, než dosud?

Systém iClima jako technologicky inovativní alternativa

Nový standard energetické spotřeby budov ovšem nebude problém splnit s unikátním českým systémem vytápění iClima. Tento systém nejen, že spoléhá zejména na obnovitelné zdroje energie, ale pracuje s nízkými teplotami vytápění a tím i s velmi nízkou energetickou náročností. Klíčem je kombinace kapilárních rozvodů, umístěných v celé ploše jednotlivých místností, tedy ve stěnách, stropech i podlahách s velmi účinným tepelným čerpadlem a vakuovými solárními trubicemi. Díky nízké teplotě vody v kapilárních rozvodech má celý systém výrazně nižší teplotní spád než konvenční topné systémy, a proto může pracovat s výrazně vyšší účinností tepelného čerpadla (TUV až 7).
Díky těmto prvkům se Vám nejen povede stáhnout váš účet za topení a klimatizaci i o 90%, ale zároveň získáte systém, který se energeticky velmi přiblíží cílové hodnotě nových předpisů. Hledáte-li účinnou náhradu konvenčního systému vytápění ať už ve veřejné budově o několika patrech či pro váš rodinný domek, pak se určitě informujte na systém iClima na oficiálních stránkách dodavatele tohoto unikátního ekologického řešení. Proč si dům zbytečně zastavovat neprodyšnou obálkou se složitou ventilací, když můžete vše nechat na nenásilném a účinném řešení?