Jak se z obyčejné vody stane voda pitná

Úprava pitné vody
Jak se z obyčejné vody stane voda pitná

Všichni víme, že voda tekoucí z našich vodovodů se musí nějakým způsobem upravovat, aby byla hygienicky nezávadná. Pokud se má z obyčejné vody stát voda pitná, musí se z ní odstranit mikrobiální oživení a celý systém je třeba dekontaminovat.

Nejčastěji se k tomu používá roztok chloranu sodného či jiného oxidačního činidla, ovšem ve správné dávce. Další metodou je dezinfekce UV zářením nebo ozonizace. Ještě před samotným výstupem z úpraven se voda obohacuje o různé pomocné látky, kterými jsou zejména inhibitory koroze. Dávkováním pomocných chemikálií lze požadované vlastnosti upravené vody měnit podle konkrétních požadavků. 

Kromě průmyslových úpraven, existují i mobilní úpravny, Lze jimi zajistit zdroj pitné vody například při haváriích a při výjimečných situacích. Realizací mobilních úpraven vody se zabývá Firma G-servis Praha, s.r.o., která kromě této činnosti poskytuje konzultace, služby, dodávky a zhotovení zakázek i v dalších oblastech. Úpravna vody je i mobilní a dodává se pro domácnosti. Mobilní úpravna pitné vody má buď charakter kontinuální filtrační jednotky pro nepřetržitý provoz, nebo jednoduché filtrační jednotky, u které je třeba počítat s přerušením dodávky po dobu praní nebo regenerace filtru.
Úprava pitné vody spočívá v několika procesech:

Odstranění dusičnanů

Odstranění dusičnanů patří mezi nejdůležitější procesy. Ve filtrech se používá speciální filtrační náplň anex, jejíž regenerace je prováděna roztokem chloridu sodného

Změkčování

Je snižování obsahu vápníku a hořčíku, jehož podíl ve vodě je určen vyhláškou. Nadměrně tvrdá voda se projevuje tvorbou vodního kamene, který se nejprve objeví v podobě bílošedých skvrn

Odstranění železa z vody

Železo se ve vodě vyskytuje v oxidačním stupni II nebo III. Forma výskytu železa závisí na hodnotě pH a složení vody. Oxidační stupeň II se vyskytuje v podzemních a povrchových vodách u dna nádrží. Ve vodách obsahujících rozpuštěný kyslík je železo nejčastěji ve stupni III. Nejčastěji se železo z vody odstraňuje jeho oxidací na preparovaném písku. Odstranění železa z vody by se nemělo zanedbávat.