Mobilní úpravna vody je dobrou pomocí

Úpravna pitné vody
Mobilní úpravna vody je dobrou pomocí

Pitná voda tekoucí z našich vodovodů je výsledkem úpravy vody získávané většinou z podzemních pramenů. Úprava vody je nezbytná, abychom si mohli natočit hygienicky nezávadnou vodu.

Proces úpravy znamená především odstranění mikrobiálních částic, které obyčejnou vodu oživují.

K dekontaminaci a dezinfekci celého systému se pak používá roztoku chlornanu sodného nebo jiného oxidačního činidla. Výsledek pochopitelně záleží na správném dávkování. Jinou metodou odstraňování nežádoucích látek z obyčejné vody je UV záření nebo ionizace. Aby z úpravny odcházela již voda skutečně čistá, ale také použitelná k pití, musí se obohatit o nejrůznější pomocné látky. Mezi jinými jsou to také inhibitory koroze, dále chlór a také některé další chemické přísady. Pomocné chemikálie se dávkují podle konkrétních požadovaných vlastností upravované vody.

Úpravny vody

Mluví-li se o úpravě vody, většina z nás si představí průmyslovou úpravnu, která dodává upravenou vodu do vodovodního řadu a do našich domácností. Ovšem existují i mobilní úpravny pitné vody, které se používají ve výjimečných situacích, když nastane například nedostatek vody v důsledku havárií, přírodních katastrof apd.

Mobilní úpravny vody jsou produktem firmy G-servis Praha, s.r.o.. Kromě realizace mobilních úpraven vody poskytuje tato firma i další služby v podobě konzultací, dodávek, realizace apd. Menší formou jsou mobilní úpravny vody pro domácnosti. Malá mobilní úpravna vody má různé podoby. Buď je to kontinuální filtrační jednotka pro nepřetržitý provoz, nebo jednoduchá filtrační jednotka. U druhé varianty je nutné počítat s přerušením dodávky pitné vody například po dobu praní nebo regenerace filtru.

Jak probíhá úprava pitné vody

Úprava spočívá v několika po sobě jdoucích procesech. Nejprve se odstraňují dusičnany pomocí speciální filtrační náplně „anex“, jejíž regenerace se provádí roztokem chloridu sodného. Pak se voda změkčuje, což znamená snižování obsahu vápníku a hořčíku. Pokud by voda byla příliš tvrdá, tvořil by se vodní kámen. Podíl hořčíku a vápníku ve vodě je stanoven vyhláškou.

Dalším krokem procesu úpravy je odstranění železa, nejčastěji jeho oxidací na preparovaném písku. Železo se ve vodě vyskytuje v oxidačním stupni II nebo III. Výskyt železa závisí na hodnotě pH a složení vody. Oxidační stupeň II je v podzemních a povrchových vodách zejména u dna nádrží. Pokud voda obsahuje rozpuštěný kyslík, vyskytuje se železo ve stupni III.