Tepelná čerpadla nabízí záruky, které uhlí ani plyn nemají

tepelná čerpadla
Tepelná čerpadla nabízí záruky, které uhlí ani plyn nemají

Tepelná čerpadla jsou pro domácnosti „pojistkou“ dlouhodobě nízkých účtů za teplo a teplou vodu. Kromě samotných výkyvů cen energií vás nemůže překvapit ani krach jejich dodavatelů,  a v dohledné době pak ani zákaz užívání tak, jak jej nyní můžeme pozorovat u tuhých paliv.

Jak je možné, že majitelé tepelných čerpadel mají všechny tyto garance? Tepelná čerpadla odebírají palivo pro výrobu tepla a teplé vody ze svého okolí, konkrétně geotermálního tepla a venkovního vzduchu. Obě tyto komodity jsou k dispozici v prakticky neomezeném množství zdarma, a to bez ohledu na povětrnostní podmínky či lokalitu nemovitosti.

Z výše uvedeného plynou majitelům tepelných čerpadel další výhody, konkrétně:

 • tepelným čerpadlům není nutné skladovat zásoby paliva,
 • do tepelných čerpadel není nutné přikládat.

Ptáte se, jak je možné, že jste od majitelů tepelných čerpadel slyšeli příběhy o tom, že jim čerpadla nebyla schopna dodat dostatek tepla, případně jejich provoz byl ekonomicky náročný? Velmi často se jedná o majitele, kteří si pořídili, často ne svoji vinou, nevhodné tepelné čerpadlo.

Tepelná čerpadla jako taková jsou univerzálně použitelným zdrojem tepla, neexistuje však univerzálně vhodný typ čerpadel. Při výběru nového zdroje tepla je nutné vzít v potaz:

 • tepelné ztráty nemovitosti,
 • existenci požadavku na dodávky teplé vody a očekávanou spotřebu teplé vody,
 • existenci požadavku na dodávky chladu v letních měsících,
 • dispozice nemovitosti,
 • dostupnost pozemku v okolí nemovitosti pro případné umístění zemních kolektorů.

Orientační představu o tom, které tepelné čerpadlo je vhodné pro vaši nemovitost můžete získat v tomto průvodci výběrem tepelného čerpadla.

Případně, zklamání majitelů tepelných čerpadel je způsobeno nekvalitní instalací. V tomto případě běžně dochází k:

 • snížení topného faktoru tepelného čerpadla,
 • zvýšení vibrací při provozu tepelného čerpadla,
 • zkrácení životnosti tepelného čerpadla.

Při vybírání tepelného čerpadla je tedy žádoucí konzultovat vaše potřeby s prodejcem, který:

 • má zkušenost s provozem tepelného čerpadla u budov podobných té vaší,
 • má dostatečně širokou nabídku, tj. je schopen dát objektivně vhodné doporučení,
 • kromě prodeje umí zajistit i samotnou instalaci a následný

 

Zdroj obrázku: Alexxxey / Shutterstock.com

Doporučené články