Dotace čistá energie Praha 2014

Praha
Dotace čistá energie Praha 2014

Dotace jsou určeny pro fyzické i právnické osoby, majitele i uživatele nemovitostí určených na bydlení.

Žádosti se podávají na ekologické zdroje zprovozněné v termínu od 1.9. 2013 do 30.9. 2014, nebo do vyčerpání alokovaných prostředků.
Například pro tepelná čerpadla voda voda a země voda je to částka max. 60 000,- Kč, max. 50 % investice, pro vzduch voda 40 000,- Kč. Žádat lze až po uvedení zdroje do provozu.

Na co lze dotace žádat? 

Dotace se vztahuje na:

- přeměnu neekologického topného systému ve prospěch topného plynu nebo elektřiny, případně přechod na centrální zásobování teplem;

- náhradu neekologického topného systému ve prospěch OZE (např. tepelná čerpadla);

- náhradu ekologického topného systému topným systémem využívajícím OZE (s výjimkou dřeva a dřevních palivových produktů), pokud na původní zdroj nebyla v předchozích deseti letech poskytnuta dotace;

- náhradu lokálních topidel (elektrické přímotopy, plynová topidla typu WAW, apod.) vytápěním centrálního typu (elektrický kotel, plynový kotel nebo CZT), pokud na původní topidla nebyla v předchozích deseti letech poskytnuta dotace;

- modernizaci plynového vytápění centrálního typu výměnou původního plynového kotle za nový, pokud na původní kotel nebyla v předchozích deseti letech poskytnuta dotace;

- ohřev vody a přitápění solárními kolektory;

g) využití OZE v novostavbách (nevztahuje se na dřevo a dřevní palivové produkty).

 Dotace se nevztahuje na:

-  topný systém využívající topný plyn, elektřinu nebo centrální zásobování teplem, nainstalovaný v novostavbě a nové půdní vestavbě;

- přechod z centrálního zásobování teplem (CZT) na jakoukoliv jinou formu vytápění;

- topný systém, který konstrukčně umožňuje spalovat i neekologická paliva;

- ekologický zdroj, na který byla přidělena dotace z jiného dotačního titulu.

Dotaci lze přidělit v rámci bytu pouze na jeden zdroj v rozmezí deseti let.

Dotace Praha

V případě zájmu můžete kontaktovat firmu Master Energy, která vám ráda poradí.

Autor: Ing. Pavel Sýkora
Zdroj: www.masterenergy.cz

Související články:

Solární vytápění v zimě

Soběstačné domy- voda, kanalizace, elektřina a teplo zdarma, potraviny levně a pohodlně