Zahrada v lednu

Zahrada zima
Zahrada v lednu

Je leden a začíná další rok. Zima ještě zdaleka není na ústupu a už je potřeba připravit zahradu na příchod jara. Dobrý zahradník v lednu nespí.

Zahrada v lednu

Při vhodném počasí děláme v lednu průklest a řez okrasných stromů. Odstraňujeme všechny plané výhony, vyrůstající z podnoží očkova­ných nebo roubovaných dřevin. Pokud není sníh prohlédneme ploty, aby zajíci a drobná zvěř nemohli do zahrady a neprovedli nějakou škodu.

Je vhodné období na řízkování. Spousta okrasných dřevin se množí zimními řízky ( pustoryl, přísavník, ptačí zob, vrby, svídy). Uložíme je svázané do svazků ve svislé poloze na chráněném venkovním stanovišti až do března a pak je vysadíme. A nebo je ihned zapícháme do hrnků a umístíme do pařeniště. Takto získáme nové přírůstky do naší zahrady.

Za mírného počasí čistíme trávníky, ve kterých jsou vysazeny cibu­lové nebo hlíznaté květiny. Za příznivého počasí rozhazujeme po záhonech a trávnících kompost.

Setřásáme sníh, který muže rozlámat zvláště stále zelené rostliny a jehličnany. Pokud je nedostatek sněhu a není-li zmrzlá půda, zalijeme okrasné stálezelené keře, jehličnany i listnáče. Rostlinám v nádobách za suchých zim doplňujeme vláhu. V lednu taky kontrolujeme stav uložených hlíz jiřinek a mečíků. Zjistíme-li plíseň, očistíme hlízy a uložíme je na sušším a vzdušnějším místě. Hlízy za­chvácené hnilobou spálíme. Čistíme semena letniček trvalek z vlastního sběru. Můžeme začít s řezem a průklestem nejdříve u drobného ovoce ( nikoliv peckovin) a pokračujeme u přehuštěných a přestárlých jádrovin. Nejčasnější prací je nařezání kvalitních zdravých roubů jádrovin a peckovin, popřípadě řízků drobného ovoce pro zakořenění na jaře. Rány vzniklé řezem nebo mrazem zatřeme štěpařským voskem.

V lednu nezapomeňme ani na užitečné ptáky, které je třeba celou zimu přikrmovat, aby zůstaly našimi stálými hosty i v době, kdy sbírají škůdce a potěšili nás svým zpěvem .Vhodné jsou vločky a olejnatá semena.      

Zahrada v lednu