Čištění fasád

Čistění fasád
Čištění fasád

Průmyslové exhalace, kyselé deště, spaliny či výfukové plyny, to vše jsou příčiny znečišťování fasád domů zejména ve velkých městech. Zde je koncentrace těchto nečistot mnohem větší než na venkově. Ve městech je pochopitelně i hustší zástavba.

Jak administrativní budovy, hotely, obchodní domy ale i rodinné domy trpí znečištěním, které má za následek jejich postupnou ztrátu barvy i odolnosti vůči povětrnostním vlivům. Tomuto negativnímu vlivu lze zabránit pouze speciálním čištěním, kterému se věnuje společnost BIOTEC a.s. již od svého založení v roce 1992. Firma provádí speciální čistící práce jak vně tak uvnitř staveb včetně realizace ochranných nátěrů zabraňujících opětovnému znečišťování a také udržuje již ošetřené povrchy budov. Používá k tomu nový systém SCALP, který od ledna r. 2012 nahradil dříve používaný systém GRAFITIX.

Nabízené služby společnosti BIOTEC: 

  • čištění fasád, střech, soklů, plotů, teras, chodníků, opěrných zdí a ostatních povrchů včetně jejich ochrany
  • odstraňování mechanických, chemických a biologických nečistot
  • anti-graffiti servis, což je čištění fasád od výtvorů sprejerů
  • čištění a ochrana povrchů uvnitř budov

Veškeré práce včetně servisu provádějí vyškolení pracovníci firmy. Kromě čištění a servisu zajišťuje BIOTEC i prodej všech čistících a ochranných prostředků systému SCALP a v souvislosti s prodejem provádí také poradenskou činnost pro jejich aplikaci.

Co je systém SCALP

Systém využívá přípravky a produkty pro čištění fasád a ochranu povrchů. Jejich použití usnadňuje odstraňování skvrn, mechu na střechách či zelených řas na exteriérech objektů. Přípravky mají dostatečnou účinnost i prevenci, takže není nutné aplikovat nový nátěr ošetřené fasády či střechy. Ani vyměňovat střešní krytinu a další běžné činnosti nutné k odstranění následků znečištění. Prostředky SCALP dokonale odstraňují veškeré atmosférické nečistoty, dále solné výkvěty a cementové povlaky ze všech typů materiálů.

Čištění fasád