Ploché střechy průmyslových hal a jejich rekonstrukce

Ploché střechy
Ploché střechy průmyslových hal a jejich rekonstrukce

V České republice najdeme řadu odvětví průmyslu. Hutnický, strojírenský, stavební, zbrojní… Za první republiky se nacházelo na našem území 70% průmyslové výroby bývalého Rakouska Uherska.

Dnes je situace jiná a přesto řada podnikatelů využívá starší průmyslové objekty. Některé byly postaveny před rokem 1939, jiné až po válce a často se setkáváme s budovami z rozmezí let 1969 – 1989. Díky privatizaci je převzali dědicové nebo získali nový majitelé společností. Ne každý má tu možnost výstavby nových prostor a starší nemovitosti je potřeba opravovat a provádět rekonstrukce. Investice jsou v tomto případě nemalé, ale vyplatí se.

Soukromé firmy, zabývající se průmyslem, mají vysokou roční spotřebu energií. Ceny za elektřinu a plyn rok od roku narůstají. Ve starších výrobních halách a objektech jsou mnohdy nevyhovující okna, průmyslová vrata, dveře, světlíky, apod. Velká část budov má ploché střechy, kterými zatéká voda. Okna a dveře netěsní, teplo uniká tzv. nazdařbůh. To se projeví samozřejmě na celkovém vyúčtování za energie. Není divu, že majitelé potřebují generální opravy nebo i celkové rekonstrukce svých výrobních areálů. Přes ploché střechy průmyslových hal a střešní světlíky může teplo unikat nejvíce a často jimi protéká i voda. Jak je opravit? Už Jan Werich pronesl v jedné pohádce pámátnou větu: „Už vím, že odborná práce patří odborníkům.“ Nechme si tedy poradit od odborníků.

Zatékání – problém starších průmyslových a komerčních budov.

Soukromá společnost Střechy Vaniček spol. s r. o. zná problematiku plochých střech a střešních světlíků dokonale. V oboru pracuje již 22 let a má zkušenosti i s komplikovanými zakázkami.

Jednou z hlavní části stavby je střecha. A ta může být právě zdrojem problémů. Často jsou používány ploché střechy, s malým spádem (do 10°), uloženy na nosné železobetonové nebo ocelové konstrukci . Na té je roznášecí vrstva, například z betonu, prkenného záklopu apod. Starší ploché střechy průmyslových hal a objektů ve velké míře zatékají.

Původní hydroizolační vrstva je poškozena kondenzací, kterou vytváří tepelný most střešní konstrukce. Chybějící nebo nesprávně provedená vrstva tepelné izolace také způsobuje velké ztráty. A když se k tomu přidají neizolované a zastaralé stavební otvory ve střeše, jako jsou pásové nebo bodové světlíky…

Světlíky mají konstrukci z ocele a výplň drátosklo. Konstrukce stářím koroduje, součinitel prostupu tepla u drátoskla neodpovídá současným nárokům. Ve výrobních prostorách je nutné denní světlo, světlíky proto nemůžeme „zrušit“. Jediným vhodným řešením je náhrada starých sedlových, za nové moderní obloukové, prosklené polykarbonátem.

Jestliže chcete pouze vyměnit drátosklo za polykarbonát, není to právě nejvhodnější řešení. Je pravda, že když je světlík jednou ze součástí nosné konstrukce, jiná varianta se nenabízí. Musí se ale pečlivě ošetřit a očistit jeho původní ocelová konstrukce a náklady jsou přibližně stejné, jako při výměně za nový z hliníku. Tato „rekonstrukce“ je náročná na čas a může se stát, že během doby opravy vám voda zateče do objektu. Pak máte o starost navíc.

Ploché střechy průmyslových hal a jejich rekonstrukce

Jaký zvolit správný postup při opravách plochých střech? Vše si důkladně promyslete a poraďte se s odbornou firmou. Oprava celého střešního pláště je finančně náročnou záležitostí. Někdy nemusí být rekonstruován celý plášť, ale jen jeho část. Rekonstrukce se tedy rozdělí na delší časové úseky a samozřejmě se začne nejvíce poškozeným místem. Jsou-li součástí střechy světlíky, právě tady může dojít k pochybení. Světlíky by měly být řešeny na prvním místě. Když se tak nestane a řeší se až po celkové rekonstrukci střechy, může být nová střecha poškozena, zateče do ní nebo do interiéru voda odkrytým stavebním otvorem světlíku a finanční investice do nápravy se vám násobí.

Ploché střechy průmyslových hal a jejich rekonstrukce
Ukázka rekonstrukce světlíků a střech – ZVU Potez a.s., Hradec Králové

Kvalitně provedená kompletní rekonstrukce střechy jedním dodavatelem.

Klempířské práce, střešní a obvodové pláště, světlíky – to vše vám spolu s kompletní rekonstrukcí ploché střechy zajistí firma Střechy Vaníček spol. s r.o. Léta praxe potvrdila ověřené technologie, které využívají, stejně tak i moderní poznatky z tohoto oboru. Stavební materiál pro tuto společnost zajišťují pouze osvědčení dodavatelé s dlouholetou tradicí.

Výhodou pro investory je komplexnost služeb firmy Střechy Vaníček spol. s r.o.. Společnost nabízí investorům ucelenou realizaci „od jednoho dodavatele“ na klíč pro ploché střechy, střešní světlíky, opláštění fasád, bleskosvodnou síť, veškeré klempířské práce a související elektroinstalace. Ve svých výrobních halách firma vyrábí střešní pásové světlíky SKYLIGHT certifikované ve státní zkušebně, dále vyrábí veškeré klempířské prvky na CNC ohýbačce plechů.

Klempířské prvky dále nabízí k přímému prodeji na e-shopu (http://www.klempirske-prvky.cz), kde je mohou objednávat firmy i stavebníci podle svých potřeb. Výhodou e-shopu jsou velice krátké dodací termíny, většinou do druhého dne.

Firma provádí veškeré montážní práce vlastními kmenovými zaměstnanci, což je nespornou výhodou z hlediska dodržování potřebné kvality odvedené práce a možnosti poskytnout dlouhou záruční dobu.

Všichni pracovníci společnosti jsou pravidelně školeni v oblasti BOZP, aplikačních metodách dodavatelů materiálů jak pro ploché střechy tak i systémy opláštění.

Firma Střechy Vaníček spol. s r.o. také realizuje mnoho akcí v rámci různých dotačních titulů jako například Operační program „Úspory energie“ nebo „Zelená úsporám“.

Ploché střechy průmyslových hal a jejich rekonstrukce
Ukázka rekonstrukce ploché střechy a světlíků – ZVVZ a.s., Milevsko

Jaký je postup, potřebujete-li rekonstruovat? Odborní pracovníci firmy vás navštíví, prohlédnou si důkladně objekt, zaměří a prozkoumají stav budovy. Navrhnou optimální řešení, přihlédnou samozřejmě k vašim požadavkům a možnostem. Vypracují nabídku cenového rozpočtu. Firma Střechy Vaníček spol. s r.o. provede práci kvalitně a s řemeslnou zručností. Kladné reference a spokojení zákazníci jsou důkazem, že se vyplatí obrátit se právě na tuto společnost.

Více na www.strechy-vanicek.cz.

Ploché střechy průmyslových hal a jejich rekonstrukce
Ukázka rekonstrukce střechy a opláštění montážní haly KOVOSVIT MAS a.s., Sezimovo Ústí