Vrtané studny

studny
Vrtané studny

Zdaleka ne ve všech lokalitách existuje vodovod, na který si můžete napojit svou stavební parcelu. Jediným řešením, jak se dostat ke zdroji pitné vody, je v takovém případě dostatečně hluboký vrt a vybudování vlastní studny. S tím souvisí i potřebná povolení, nutné terénní úpravy, výběr a instalace potřebné technologie a další odborné práce. Proto je lepší si vše objednat u specializovaného dodavatele na klíč.

Prvním krokem je možnost nezávazné konzultace přímo na pozemku, kde budete chtít studnu vyvrtat. Důležitá je zejména dostupnost místa pro vrtnou soupravu a také upřesnění místa vrtu i specifikace studny podle potřeb zákazníka. Pro stanovení předběžné kalkulace je také důležité prozkoumat terén a kvalitu půdy. Cena se zásadně liší při vrtání ve skalnatém terénu, jílovitém podloží, nebo třeba pískovci. Zcela speciální je cena vrtané studny v nesourodých materiálech.

Aby se vůbec mohlo začít s průzkumnými pracemi, potřebujete hydrogeologický posudek a souhlas vodoprávního úřadu. Pro vrtanou studnu potřebujete také projektovou dokumentaci a zkušební vrt. V případě, že podzemní voda je na pozemku hlouběji než ve 30 metrech hloubky, je vrtaná studna považována už za báňské dílo a k její realizaci je pak potřeba také povolení odboru životního prostředí příslušného Krajského úřadu a před zahájením vrtu také ohlášení příslušnému Obvodnímu báňskému úřadu. Všechny potřebné dokumenty v zákonných lhůtách za vás vyřídí specializovaná firma.

Vrtaná studna se může buď vyztužit plastem, nebo vypažit PVC výstrojnicí. Průměr vrtané studny je pak od 125 do 160 centimetrů.  Svrchní část vrtané studny tvoří „záhlaví studny“, což je plastová šachta, která vrt zakončuje a lze do ní případně umístit také potřebnou čerpací technologii. Také se do této šachty napojují rozvody vody. Vhodný typ čerpadla vám odborná firma doporučí podle parametrů vrtané studny.