Rybníky na horách a kopcích

Rybníky na kopcích
Rybníky na horách a kopcích

Musí být rybník v údolí u potoka? Musí mít rybník přítok, a tedy i odtok? Nemusí. Zvláštní kategorií jsou rybníky na horách a na kopcích.

Hrají důležitou úlohu v hospodaření s vodou v krajině. Chceme - li zadržet vodu v krajině, důležité je, zadržet ji v kopcích. Odtamtud může postupně prosakovat, odtékat, napájet prameny směrem do údolí. Takové rybníky jsou i zdrojem života pro celé okolí. Ne nadarmo se říká, "Voda je život". Od zvěře, která zde může pít, přes ptáky, vodní ptáky a hmyz, podporují a život ryb na horách. Zadržují dešťové srážky různého druhu. Od sněhu až po déšť. To bývají velmi často zdroje vody, které je napájejí.

Nebesáky

Nebesáky jsou rybníky, které nemají přítok. Napájí je jen srážky. Nebesáky se vyskytují v oblastech, kde úhrn ročních srážek je vyšší, než odpar vody. V České republice jsou vlastně tři druhy oblastí, z hlediska využití nebesáků.

1. oblast - tam kde úhrn ročních srážek je vyšší než odpar. V takových oblastech není problém realizovat rybníky nebesáky. Typickým příkladem je českomoravská vrchovina. Kopce jsou tam oblé a rybníků je tam spousta, i na kopcích.

2. Oblast, kde úhrn ročních srážek je zhruba stejný, jako odpar. To je již riziko, budovat rybníky nebesáky. Pokud přijde suchý rok, rybník vám vyschne.

3. Oblast, kde úhrn ročních srážek je nižší, než celoroční odpar. Tam již rybníky bez přítoku vody budovat nejde. Pokud tam rybník vybudujete, bude to spíše taková jímka na zavlažování. Zadržování dešťové vody. Ovšem pro takový rybník, velikosti 50 x 10 m, stačí jako zdroj vody 3 studánky, přesto že je v oblasti s vyšším odparem vody, než úhrnnými ročními srážkami. No řekněte, nechtěli byste takový rybník?

Přínos rybníků na horách a na kopcích.

Přínos rybníků je velmi široký. Od rekreačně estetického, přes zásobování vodou a udržení vody v krajině, po zemědělskou, jako zálivka. Tedy potravinový přínos. Ale i energetický přínos. Rybník může být i vydatný zdroj tepla. Od rodinných domků, po hotely. Rybník, nebo jezírko zvyšuje účinnost tepelných čerpadel a jejich výkon, ve srovnání se zemním kolektorem zakopaném v hlíně, nebo hlubinným vrtem. Taktéž snižuje nároky na velikost plochy zemního kolektoru a spotřeby potrubí, pro zemní kolektor. Až několikanásobně.

Rybník, voda, znamená život. Proto se dnes budují i malé rybníky, spíše zahradní jezírka, v zahrádkách rodinných domků. Jejich energetický i potravinový význam zůstává, velikostí pro rodinné domky postačuje. Zahradní jezírka mohou mít pro rodinné domky velký potravinový, vodní i energetický význam. Proč nebrat a nevyužívat, co je zadarmo? Třeba vodu.

Autor: Ing. Pavel Sýkora
Zdroj: www.masterenergy.cz

Související články:
Dotace na zahradní jezírka
Voda na zahradě 
Chov prstruhů na zahradě