Jaké jsou funkce ochranných pomůcek?

ochranné pomůcky
Jaké jsou funkce ochranných pomůcek?

Spousta zaměstnanců na ně nadává, protože jim dle jejich názoru znesnadňují práci. Avšak bez nich by mohlo dojít k velice vážným zraněním.

To jsou ochranné pomůcky. Zaměstnavatel má zákonnou povinnost poskytnout je svým zaměstnancům, a to bezúplatně. Taktéž by měl kontrolovat, zda je zaměstnanci v práci používají. Spousta z nich totiž jejich funkci podceňuje a jejich nošení se vyhýbá.

Ochrana zdraví

Jak už z názvu vyplývá, ochranné pomůcky mají ze své podstaty chránit. V první řadě je to zdraví člověka – tedy zaměstnance. Jedná se zejména o provozy, kde se pracuje s horkými věcmi, chemikáliemi nebo dalšími nebezpečnými látkami, které by mohli způsobit zaměstnanci újmu na zdraví. V takovém případě hradí zaměstnavatel veškeré ochranné pomůcky sám – může jít o speciální ochranné brýle, pracovní obuv, rukavice, pracovní oblečení a další.

Ochrana vlastního oblečení zaměstnance

V některých případech nehrozí újma na zdraví zaměstnance, mohlo by ale dojít k poškození jeho vlastního oblečení. I v tomto případě hradí zaměstnavatel zaměstnanci různé ochranné pomůcky, ale také různé kousky pracovního oblečení. Zákon tyto provozovny označuje jako ty, ve kterých může dojít k „mimořádnému opotřebení nebo znečištění“ vlastního oblečení. Co přesně si ale pod tímto pojmem představit ale už neuvádí.

Kdy si zaměstnanec hradí oblečení sám?

Ne každý zaměstnavatel je povinen hradit svým zaměstnancům pracovní oblečení. V provozech, kde nehrozí žádná zvláštní rizika týkající se oblečení nebo zdraví člověka, si zaměstnanec hradí oblečení sám (například kanceláře, banky apod.). A to navzdory tomu, že je určen například formální dress code. Jiná situace je v případě, kdy zaměstnavatel vyžaduje nošení pracovního oblečení (s logem společnosti, odlišující zaměstnance v provozu od ostatních). Toto oblečení musí zaměstnavatel poskytovat bez úhrady zaměstnance.

Zdroj obrázku: Roger Brown Photography / Shutterstock.com