Solární a větrné obnovitelné zdroje energie

Větrná energie
Solární a větrné obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie patří mezi přírodní energetické zdroje, které mají schopnost buď částečné, nebo úplné obnovy. Patří sem především sluneční a větrná, ale také vodní energie a biomasa. Jsou i oblasti, kde je možno využít energii mořského přílivu nebo geotermální energii pocházející z nitra Země.

Sluneční i větrná energie je využívána v České republice zatím pouze částečně, ale situace se postupně mění. Díky společnostem poskytujícím inovativní řešení s obnovitelnou technologií šetrnou k životnímu prostředí lze udělat další krok dopředu. Solární termální potrubí, ploché panely a malé větrné turbíny včetně hybridních energetických řešení mají velkou budoucnost. Použití nejnovějších technologických a výrobních procesů je zárukou účinnosti a výkonnosti při zavádění energetických zdrojů jako jsou obnovitelné zdroje energií.

Sluneční energie využitá v praxi

Jednoduše lze říci, že Slunce předává Zemi svou energii formou záření. A toto sluneční záření je velmi využívaným obnovitelným zdrojem energie. Solární energii lze pomocí solárních neboli termických a fotovoltaických kolektorů velmi efektivně přeměňovat na teplo anebo elektřinu. V poslední době se také sluneční záření využívá pasivními metodami, tedy zcela bez použití jakéhokoliv technického zařízení v takzvané solární architektuře. Při efektivním využití sluneční energie lze pozorovat dva ovlivňující faktory, tedy intenzitu slunečního záření a dobu slunečního záření. Protože je v našich podmínkách opravdu velký rozdíl v množství slunečního záření v závislosti na ročním obdobím, je třeba si vzít na pomoc odborníky pro ekonomickou efektivitu solárního systému.

Větrná energie a její využití

Větrná energie je také forma sluneční energie a vzniká při nerovnoměrném ohřívání naší Země. To následně způsobuje určité tlakové rozdíly v atmosféře vyrovnávané prouděním vzduchu. Využívá se především pro výrobu elektřiny. Lze pozorovat dva druhy větrných elektráren, kam patří systémy grid-on, tedy dodávající elektřinu do rozvodné sítě, anebo systémy zcela grid-off nezávislé na rozvodné síti. Nejdůležitější je rychlost větru a proto i vhodná lokalita pro výstavbu větrné elektrárny. Provoz větrných elektráren se ale stále ještě setkává s negativními názory a argumentací spojovanou s narušením krajinného rázu. Malé větrné elektrárny ale poskytují jednoduchou a velmi spolehlivou větrnou energii vhodnou pro domácí, zemědělské, výrobní, obchodní a mimo-síťové použití.