Nová zelená úsporám

Zateplení fasády
Nová zelená úsporám
Jak na Novou zelenou úsporám? Víte jaké jsou základní informace? Modelové příklady zateplení. Ministerstvo životního prostředí  představilo parametry dotačního programu Nová zelená úsporám. Specialisté Knauf Insulation na jejich základě připravili modelové příklady zateplení pro všechny tři stupně míry podpory.
Základní informace o Nové zelenou úsporám:
- Vyhlášení programu 13. 6.2013
- Uznatelné práce od 1.1.2013
- Příjem žádostí – srpen 2013
- Příjem žádostí pouze elektronicky (dokumentace později poštou)
- První vyplacené peníze – podzim 2013
- Celková výše peněz 1 miliarda Kč (počítá se až 1,8 miliardy do konce 2013)
- Dotace pouze pro rodinné domy
- Výše dotace je limitovaná max. uznatelnou částkou na m2 opatření
- Dotace se počítá procentuální částka z celkových uznatelných nákladů na m2 zateplené plochy
- Realizační firmy a výrobci se musí znovu zaregistrovat do SOD a SVT na www.nzu2013.cz
 
5 oblastí podpory:
A – Snižování energetické náročnosti stávajících budov
B – Výstavba budov
C – Efektivní využití zdrojů energie
D – Podpora zpracování dokumentace
E – Bonus za kombinaci
A – Snižování energetické náročnosti stávajících budov - zateplení
Hladina Míra podpory z uznatelných nákladů Úspora energie Měrná roční potřeba tepla na vytápění Instalace systému nuceného větrání s rekuperací
1 30 % 40 % 70 kWh/m2.rok podporována
2 40 % 50 % 55 kWh/m2.rok podporována
3 55 % 60 % 35 kWh/m2.rok podporována

Sledované parametry:
- Měrná roční potřeba tepla na vytápění (EA),
- Úspora měrné roční potřeby tepla na vytápění,
- Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy (Uem),
- Zajištění dostatečné výměny vzduchu dle ČSN EN 15 665/Z1,
- Zdroj tepla na vytápění (povinná výměna neekologického zdroje)
 
B – Výstavba nových budov
- Pasivní dům - dotace 400 000 Kč
- Nulový dům – dotace 550 000 Kč
- Nelze kombinovat s jinou podporou
 
C – Efektivní využití zdrojů energie
- Povinná výměna hlavního neekologického lokálního zdroje tepla na vytápění současně s realizací opatření na snížení energetické náročnosti stávajících budov z oblasti A
- Výměna hlavního lokálního zdroje tepla na vytápění ve stávajícím objektu, kde byla opatření ke snížení energetické náročnosti již realizována
- Instalace solárního termického systému pro přípravu teplé vody
- Instalace systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla
 
D - Podpora zpracování dokumentace
- Podpora na zpracování odborného posudku
- Podpora na zajištění odborného technického dozoru
- Podpora na měření průvzdušnosti obálky budovy

E – Bonus za kombinaci – fixně 10 000,- Kč


Modelový příklad

Dotační program je nastaven tak, aby pro žadatele vyšlo výhodněji zateplit kvalitně a na vyšší standard. Vyšší náklady jsou kompenzovány vyšší dotací a zároveň přináší nízké náklady na topení. Jako modelový dům volíme rodinný domek v obci Kbel u Benátek nad Jizerou. Dům pochází ze šedesátých let, není podsklepen a část tvoří nová přístavba. Půdorys domu je 14,03 x 9,08 metrů, výška v hřebeni je 6,8 metrů. Obytná plocha přízemí a podkroví je 202 m2. Dům má ve staré části podlahu s pískovou výplní pokrytou dřevem, izolace podkroví byla rozdílná v jeho obytné a neobytné části. Na střeše jsou keramické tašky a obvodové zdivo je z plných cihel o tloušťce 450 mm, omítnutých břízolitem. Nová přístavba je vyzděna z keramických tvarovek s tloušťkou 365 mm. Měrná roční spotřeba tepla činí 124,13 kWh/m2a. Ohřev vody a vytápění zajišťuje plynový kotel s bojlerem.
Náklady na topení před zateplením 28 000,- Kč/ rok

Zateplení pro 30 % dotaci
Obvodová stěna 160 m2: Minerální vlna FKD S 140 mm
Střecha 100 m2: Minerální vlna Unifit 035 160 mm
Zateplení části podlahy 40 m2: podlahová izolace 100 mm
Úspora tepla: 45 %
Celkové náklady: 425 000,- Kč
Dotace: 127500,- Kč + dotace na projekt
Náklady po odečtení dotací: 297 500,- Kč
Náklady na topení po zateplení 15 400,- Kč/ rok

Zateplení pro 40 % dotaci
Obvodová stěna 160 m2: Minerální vlna FKD S 180 mm
Střecha 100 m2: Minerální vlna Unifit 035 220 mm
Zateplení části podlahy 40 m2: podlahová izolace 100 mm
Úspora tepla: 54 %
Celkové náklady: 480 000,- Kč
Dotace: 192 000,- Kč + dotace na projekt
Náklady po odečtení dotací: 288 000,- Kč
Náklady na topení po zateplení 13 000,- Kč/ rok

Zateplení pro 55 % dotaci
Obvodová stěna 160 m2: Minerální vlna FKD S 200 mm
Střecha 100 m2: Minerální vlna Unifit 035 250 mm
Zateplení části podlahy 40 m2: podlahová izolace 100 mm
+ Výměna oken 20 m2: okna s izolačním trojsklem
+Systém nuceného větrání s rekuperací tepla
Úspora tepla: 71 %
Celkové náklady: 720 000,- Kč
Dotace: 396 000,- Kč + dotace na projekt
Náklady po odečtení dotací: 324 000,- Kč
Náklady na topení po zateplení 9 600,- Kč/ rok