Rozúčtování tepla. Měření tepla na radiátorech. Návratnost investice 7 hodin.

Finance
Rozúčtování tepla. Měření tepla na radiátorech. Návratnost investice 7 hodin.

"Bez evidence, není kontrola", říkával Stalin a v tomto měl pravdu. Do nedávné doby to bylo vidět na sídlištích. Paneláky běz měření tepla v bytech měly stále otevřená okna, a o 30 % všší spotřebu tepla, než vedlejší paneláky, které již měly měření tepla namontováno.

Zde je příklad. Vyhodnocení měření tepla po roce provozu ve Zlíně. Dům měří teplona zpátečce radiátorů. To ji generačně o 2 kroky dále, než mnohem nepřesnější, dříve používané měřiče uprostřed radiátorů, nebo dokonce v horní třetině radiátorů. V daném případě ve Zlíně, po instalaci poměrového měření tepla, které instalovala firma Master energy.cz, se snížila spotřeba tepla z cca 1100 GJ o 240 GJ níže. Úspora cca 150 000,- Kč. Návratnost investice - jeden měřák stojí 1,-. Kč - je 7 hodin. Tedy, zjednodušeně lze tvrdit, že dříve, než vám firma měření tepla domontuje, investice se vám vrátí. Velmi rychlá náratnost investice je dána nízkou investicí. Montují se i radiové, tedy bezdrátově měčiře tepla, ty již mají ovšem vyšší cenu. Jejich výhodou je dálkový odečet tepla, bez nutnosti vstupu do bytu. 

Další výhodou bezdrátových odečtů tepla je možost namontovat i bezdrátové odčty studené a teplé vody. Ty jsou již přesné a nejde je ošidit. Mnohá SVJ mají problém se ztrátou ( krádeží ) vody. namontováním vodoměrů s bezdrátovým - dálkovým odečtem spotřeby vody tento problém zaniká. Jak vidět, investice do úspor může mít velmi rychlou návratnost. A může vám rychle vydělat třeba na novou střechu.

Autor: Ing. Pavel Sýkora
Zdroj: www.masterenergy.cz
Bezdrátové měřiče tepla
Teplá voda pro paneláky, byty a sídliště
Vytápění paneláků tepelnými čerpadly