Dotace na dešťovou vodu

Pasivní domy
Dotace na dešťovou vodu

Sucho a teplé zimy vedou ministerstvo životního prostředí k vyhlášení dotací na zachytávání a využití dešťové vody. Dotační program bude vyhlášen na jaře 2017. Na dotace pro rodinné domky má být připraveno 100 milionů korun. 

 Cílem dotace je snížení životních nákladů lidí, tedy snížení nákladů na vodu. A zvýšení využití dešťové vody. Nádobu ani nemusíte do země zakopávat.

Dotace má 3 úrovně

1. úroveň - tzv. zahrádkářská.

Pokud na zahradu umístíte nádobu na 2000 litrů vody a tou vodou budete zahradu zalévat, získáváte až 20.000,- Kč. Nejvýše však 50 %. Investice. Do investice lze počítat i čerpadla, filtry, rozvody, stavební práce, projekt ... Je to tedy ideální úroveň pro zahrádkáře. Peníze v této kategorii dostanou pouze lidé žijících v místech, která v minulých letech opakovaně trpěla nedostatkem pitné vody. Těch je dnes opravdu hodně. Zvýhodněny budou i obce, kde platí zákazy zalévání či napouštění bazénů.

2. úroveň a 3 úroveň

2. úroveň a 3 úroveň již bude vyžadovat stavební úpravy v domě. Výše dotace bude až 60.000,- Kč. Tak aby bylo možno dešťovou vodou například splachovat záchody, nebo ke splachování využívat předčištěnou, nebo vyčištěnou vodu odpadní. 

Některé obce dávají na domovní čistírny odpadních vod dalších 20.000,- Kč. Uvážíme - li , že domovní čistírnou odpadních vod odtéká denně až 800 litrů vody, je možno takto pokrýt i 80 % spotřeby rodinných domů. Již dnes je technicky možné vyčistit tuto vodu na úroveň pitné vody, zde je však nutno použít membránové filtry, nebo reverzní osmózu.

Technické možnosti i dotace, tedy jsou k dispozici. To není ale všechen přínos. Odpadní voda může být i zdrojem tepla pro dům. Vy vyčištěné vodě se v praxi chovají i ryby. Váš dům tedy může být vysoce soběstačný, ekologický, provozně levný a přitom komfortní. Nezávislý. Nezávislost, soběstačnost, to je dospělost.

Autor: Ing. Pavel Sýkora
Zdroj: www.akvatik.cz

Související články:
Zahradní rybníčky
Nulové domy- voda, kanalizace, teplo a elektřina zdarma, částečně i potraviny
Dotace na novostavby