Zemědělská revoluce

Ryby
Zemědělská revoluce

Zemědělská revoluce, potravinová revoluce, energetická revoluce a imigrantská krize.

Ano a ještě ekonomická recese, když ne krize. To všechno se děje právě dnes. A tato přítomnost dějů má vliv na vytváření budoucnosti.

Lidstvo již větší část ryb odebírá z akvakultur. Moře již není schopné uživit lidstvo. Nebo spíše, dnes se již nevyplatí lovit v moři, levnější je chovat ryby v akvakulturách. Rozvoj akvakultur, pro chov ryb, je v současné době nejrychleji rozvíjejícím se oborem. Odborníci dokonce mluví o zemědělské revoluci, po cca 10 000 letech lidstva, kdy 1. zemědělskou revolucí bylo, že lidstvo začalo provozovat zemědělskou činnost. To nevím, tak dlouho zahrádku neprovozuji.

Ryba má obrovský národohospodářský význam. Dokáže 50 - 100 % potravy přeměnit na bílkovinu. To neumí ani slepice, ani kráva, ani prase. Ještě větší účinnost mají Akvaponické skleníky. Ty dokážou ještě z odpadu hnojiva z ryb vysoce účinně pěstovat zeleninu. Odpadá vám tak vlastně problém s filtrací vod při chovu ryb. Uvádí se, že akvaponický skleník má cca 10 x vyšší úrodnost, než běžný skleník. V ČR by měla být na akvaponické skleníky dotace až 90 % investice. Obrovskou poptávku po rybím mase stále více pokrývají rybí farmy. Celosvětově můžeme číst názvy firem jako Mitsubishi Corporation, největší japonská obchodní společnost, nebo obrovská lososovitá farmářská firma z Norska Cermaq ASA a podobně.

Akvakultura

Akvakultura - chov ryb, je nejvíce rozvíjejícím se odvětvím v zemědělství. Akvakultura se stává obřím odvětvím. Ještě před 3 lety byl podíl ryb z farem méně než polovinu celkové produkce. V roce 1990 se na farmách chovalo jen 15 % rybí produkce. Letos překročila produkce ryb z farem 50 %. Nadále trh poroste, firmy se chtějí účastnit tzv. Modré revoluce. Obchod s krmivy a rybami. Rozvoji ryb také nahrává změna stravování obyvatelstva. Lidé stále více, celosvětově, vyhledávají rybí maso. A jsme u potravinové revoluce.

Potravinová revoluce

Lidé se stále více zajímají, o to, co jí. Vidí jasně, že strava má vliv na jejich zdraví. Velmi stoupá spotřeba dříve podceňované zeleniny. Ale i zdravé stravy. Obilných tráv, například mladého ječmene, řas, jako spirulina, chlorella a podobně. Lidí zjišťují, jaký tato levná a zdravá strava má obrovský dopad na jejich zdraví. Mladý ječmen není lék, ale léčí.

Prepeři, Permakulturisté, Survivalisté, RAW strava

Navíc je tato strava stále snadněji dosažitelná. Dosažitelnost cenovou i vysokou dosažitelnost bio kvality umožňuje samozásobitelství, případně spotřebitelská družstva nebo i systém bedýnek. Samozásobitelství propagují Prepeři, Permakulturisté, Survivalisté, velmi se rozvíjí RAW strava. Potravinové samozásobitelství realizují i mladé rodiny a důchodci. Je umocňováno nejen možností získat biokvalitu, ale i možností poměrně velkých úspor rodinného rozpočtu. Tedy, napomáhá mu i ekonomická recese. A když jsme došli až k úsporám, nelze si nepovšimnout energetických úspor. To je ta přicházející Energetická revoluce. 

Již i velcí hráči na trhu, jako třeba ČEZ, vidí, že svět se mění. I energetika. Budou existovat energeticky soběstačná města, ulice, případně jednotlivé domy. Proto investuje do inteligentních sítí a akumulátorů. Dnes je již velká část novostaveb na hranici pasivního domu. Není problém, mít dnes teplou vodu do rodinného domku, pomocí fotovoltaiky celoročně. 

A do toho se nám do Evropy valí statisíce imigrantů z různých stran. Pokud si tyto vlivy sečtete, vidíte jasný posun nejen v zemědělství, energetice ale i společnosti. Proto chce být stále více lidí stále méně závislých. Evropu, ani svět asi neovlivníte, ovšem vlastní spotřebu energií případně vlastní pěstování potravin, ano. Díky moderním technologiím je vlastní pěstování potravin nenáročné na čas, práci, zato však vysoce úrodné. Kromě vysokých záhonů, a jiných technik, již i v ČR existuje Akvaponický skleník. 

 

Na malé ploše, na zahradě rodinného domku, lze vypěstovat hodně zeleniny, dokonce i maso. To jsou technologie dneška. 

Autor: Ing. Pavel Sýkora
Zdroj: www.masterenergy.cz

Související články: 

Soběstačné domy
Akvaponický skleník - Permakulturní farmaření
Teplá voda denně zdarma - celoročně
Dotace na novostavby