Jediné ocenění, kterým se můžete řídit při výběru tepelného čerpadla

tepelné čerpadlo
Jediné ocenění, kterým se můžete řídit při výběru tepelného čerpadla

Certifikáty, reference, osvědčení či porovnání v rámci testů jsou pro zájemce o tepelná čerpadla vhodnou pomůckou. Informací k tepelným čerpadlům je však tolik, navíc někdy si vzájemně odporují, že pro laika je těžké se v nich zorientovat.

Právě za účelem snadného rozlišení kvalitních a nekvalitních čerpadel vzniklo označení Evropská značka kvality Q, která budoucím majitelům tepelných čerpadel nabízí širokou škálu informací.

Evropská značka kvality Q má dva cíle:

  1. Potlačit nekalé praktiky výrobců, dovozců či prodejců tepelných čerpadel, kteří potenciálním klientům poskytují nepravdivé informace o tepelných čerpadlech.
  2. Odlišení kvalitních a nekvalitních tepelných čerpadel sohledem na topný faktor a provozní hluk.

Evropskou značku kvality Q mohou získat tepelná čerpadla ve 12 zemích Evropy, přičemž o jejím udělení rozhoduje pro daný stát určená nezávislá instituce, v případě České republiky je to Strojírenský zkušební ústav, s.p. v Brně.

A jaké jsou vlastně podmínky pro získání tohoto označení?

  1. Tepelné čerpadlo splňuje podmínky minimálního topného faktoru.
  2. Existence prodejní sítě, technické podpory a servisu,
  3. Tepelné čerpadlo je dodáváno sdokumentací v národním jazyku.
  4. Všechny hlavní komponenty jsou ve shodě s mezinárodními a vnitrostátními předpisy a nařízeními.
  5. Tepelné čerpadlo je dodáváno vplné dvouleté záruce a se zárukou minimálně 10 let na dodávku náhradních dílů.

U tepelného čerpadla, které získalo Evropskou značku kvality Q, máte jistotu toho, že uváděné informace o topném faktoru jsou pravdivé a zároveň, čerpadlo dosahuje vysokého topného faktoru, tj. je schopno fungovat velmi efektivně.

Zárukou objektivity je fakt, že o udělení tohoto ocenění rozhoduje nezávislý zkušební ústav, který nemá motivaci preferovat konkrétní značky či produktové řady tepelných čerpadel.

Díky jejímu rozsahu a nezávislosti, Evropská značka kvality Q poskytuje veškeré informace důležité pro výběr tepelného čerpadla.

Zdroj obrázku: Skylines / Shutterstock.com